The Android client for KaffeePott
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Janis cb428de94c Merge branch 'partner-badge' 7 miesięcy temu
.gitea Fixed a typo (selete) in the issue template 9 miesięcy temu
.idea First tests of new protocol finished 9 miesięcy temu
LICENSES Add Mapbox license 10 miesięcy temu
app Merge branch 'partner-badge' 7 miesięcy temu
fastlane/metadata/android Version incremented 10 miesięcy temu
gradle/wrapper First tests of new protocol finished 9 miesięcy temu
.gitignore Removing all files in .gitignore 11 miesięcy temu
LICENSE.txt LICENSE updated 10 miesięcy temu
build.gradle INEFFICIENT: First attempts to break dynamic linear layouts & Kotlin configuration 9 miesięcy temu
gradle.properties Initial commit (sorry, I don't know which of these files are useless or useful) 1 rok temu
gradlew First tests of new protocol finished 9 miesięcy temu
gradlew.bat First tests of new protocol finished 9 miesięcy temu
settings.gradle Remove some remainders of old package structure 11 miesięcy temu