The Android client for KaffeePott
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Janis cb428de94c Merge branch 'partner-badge' 5 miesięcy temu
.gitea Fixed a typo (selete) in the issue template 6 miesięcy temu
.idea First tests of new protocol finished 6 miesięcy temu
LICENSES Add Mapbox license 7 miesięcy temu
app Merge branch 'partner-badge' 5 miesięcy temu
fastlane/metadata/android Version incremented 7 miesięcy temu
gradle/wrapper First tests of new protocol finished 6 miesięcy temu
.gitignore Removing all files in .gitignore 8 miesięcy temu
LICENSE.txt LICENSE updated 7 miesięcy temu
build.gradle INEFFICIENT: First attempts to break dynamic linear layouts & Kotlin configuration 6 miesięcy temu
gradle.properties Initial commit (sorry, I don't know which of these files are useless or useful) 10 miesięcy temu
gradlew First tests of new protocol finished 6 miesięcy temu
gradlew.bat First tests of new protocol finished 6 miesięcy temu
settings.gradle Remove some remainders of old package structure 8 miesięcy temu