The source code of https://pott.app
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Janis 7f2ef49cea Merge pull request 'F-Droid links updated' (#1) from fdroid-link-addition into master 7 miesięcy temu
Hyphenopoly Copy old files and rework look a bit 9 miesięcy temu
admin Add old and admin sites 9 miesięcy temu
de F-Droid links updated 7 miesięcy temu
en F-Droid links updated 7 miesięcy temu
old F-Droid links updated 7 miesięcy temu
Bitter.woff2 Copy old files and rework look a bit 9 miesięcy temu
Inter.woff2 Copy old files and rework look a bit 9 miesięcy temu
LICENSE LICENSE fixed 9 miesięcy temu
README.md Initial commit 9 miesięcy temu
Vollkorn.woff2 Copy old files and rework look a bit 9 miesięcy temu
code.jpg Add more backgrounds; tweak colours and scroll behaviour slightly 9 miesięcy temu
coffee.jpg Add a background (and tweaks) 9 miesięcy temu
hesitant.js Copy old files and rework look a bit 9 miesięcy temu
iconify.js Copy old files and rework look a bit 9 miesięcy temu
index.css Add more backgrounds; tweak colours and scroll behaviour slightly 9 miesięcy temu
index.html Copy old files and rework look a bit 9 miesięcy temu
kp-b.svg Copy old files and rework look a bit 9 miesięcy temu
kp-s.svg Copy old files and rework look a bit 9 miesięcy temu
kp-t.svg Copy old files and rework look a bit 9 miesięcy temu
main.css Tweak zoom (the fourth?) 9 miesięcy temu

README.md

pott-dot-app

The source code of https://pott.app